Meie väärtused

Oma ettevõttes me edendame kogukonnatunnet, mis väärtustab autonoomiat ja julgustab ettevõtlikkust. Meie meeskond on julge ja inspireeriv ning teeme oma eesmärkide saavutamiseks koostööd. Usume organisatsiooni struktuuri, mis annab igale töötajale võimaluse võtta vastutust oma töö eest. Meie meeskonnad juhivad ennast ise ning me edendame avatud suhtlemist ja personaalset mõttevahetust. Avesco Rent on kaasav ja toetav tööandja, kes on pühendunud mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste edendamisele. Lisaks tunnistame töö- ja eraelu tasakaalu olulisust ning oleme rakendanud meetmeid oma töötajate toetamiseks selles osas.

Väärtused

Meie ettevõte väärtustab lähedust, ausust ja pühendumust klienditeenindusele. Meie motiveeritud meeskonnad on meie eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud. Investeerime oma töötajatesse, väärtustades nende panust, toetades neid ja pakkudes kasvuvõimalusi. Mõistame, et meie ettevõtte edu on seotud meie inimkapitaliga.

Missioon

Motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajad on meie ettevõtete edu võtmeks. Juhendame teid kogu meiega töötamise ajal erinevate sisemiste ja väliste koolitusvõimaluste kaudu, et aidata teil edasi liikuda stimuleerivas ja meeliülendavas keskkonnas. Pakume teile vajalikke tööriistu ja võimalusi oma täieliku potentsiaali kasutamiseks ja oma tugevate külgede näitamiseks.

Visioon

Oleme uhked, et oleme avatud, avameelsed ja vastutustundlikud, olles samas ka kõrge jõudlusega. Me edendame tipptasemel kultuuri ning teeme oma töötajate ja klientidega pikaajalist koostööd. Valime oma töötajaid hoolikalt nende oskuste ja kogemuste põhjal, tagades, et nad järgivad meie väärtusi ja sobituvad meie ettevõtte kultuuriga. Eeldame, et meie töötajad on pühendunud, uudishimulikud, proaktiivsed ja valmis õppima oma vigadest, astuma vastu uutele väljakutsetele ja liikuma koos meeskonnana edasi.

Võimalused kõigile

Oma ettevõttes võtame koolitust ja arendustegevust tõsiselt. Pakume töötajatele õppimis- ja arenemisvõimalusi töö, sealhulgas turunduse, raamatupidamise ja personalitöö valdkonnas. See õpikogemus on huvitav, kaasahaarav ja kõikehõlmav ning seda toetab meie pühendunud koolitajate meeskond.